Poweryoga v Kamenici nad Lipou

Článek otištěný v lednu 2008 v měsíčníku ZPRAVODAJ města Kamenice nad Lipou.

Poweryoga v Kamenici nad Lipou.

 

      Začátkem ledna 2008 začíná v Kamenici nad Lipou cvičení poweryogy. Přicházíme s novými formami cvičení. Nebude se zatím jednat o veřejné lekce, ale bude se cvičit formou kurzů a osobních tréninků. Osobní tréninky jsou prováděny individuelně dle schopností a časových možností klienta. Kurzy budou prováděny jedenkrát týdně v období čtyř měsíců, kdy si cvičenci  budou moci opakovat jednotlivé naučené cviky doma. Cvičení poweryogy  má ten správný efekt, cvičí-li se alespoň 3 krát týdně. Po absolvování kurzu bude mít cvičenec zažité základní  cvičební pozice, které si bude moci cvičit i doma a nebo na veřejných lekcích. Jde o to, aby jednotlivé cviky byly cvičeny dobře a měly tak správný efekt, aby nedocházelo ke špatným cvičebním návykům a nebo dokonce ke zraněním. Přicházíme s vlastní koncepcí cvičení za použití  východních cviků, např.i yogy, ovšem v dynamickém pojetí euroamerické kultury a stylu života včetně hudební kulisy. Naše firma má na různé druhy cvičení, samozřejmě včetně poweryogy, certifikáty s mezinárodní platností. Cvičení je určeno pro ženy i muže všech věkových kategorií. Je určeno i pro všechny profese, neboť téměř při každé lidské činnosti  dochází k nerovnoměrnému zatěžování různých částí těla, ať se to týká sportovních, nebo i pracovních činností. Právě poweryoga si zakládá  na tom, že rovnoměrně protahuje, posiluje a trénuje jednotlivé partie těla a nedochází tak ke zkracování svalů, ohýbání jedinců s přibývajícím věkem apod... Dále eliminuje  bolest, tlumí stresy, lidé jsou silní a pohybliví, nejsou  enormě zatěžováni jako např. v posilovnách, kde se tvaruje nadměrně a nepřirozeně určité svalstvo, které bývá většinou málo funkční, a  kde převládá estetika nad přirozenou funkčností. Poweryoga  je cvičení pouze vlastní vahou těla bez pomůcek, nářadí a dalších zařízení a bez nadměrného přetěžování organizmu. Žádné cvišení, ani poewryoga, však není  všemocné, není všelékem. K pravidelnému cvičení patří mimo jiné správná životospráva, pravidelný spánek, odpočinek atd..

      Současně s poweryogou  přicházíme nově s dalším moderním cvičením založeném na cvičení vlastní vahou těla a tím je pilates. Oproti poweryoze je pilates více zaměřený na pružnost páteře , břišní svalstvo a na vytváření silného středu těla. Je opět  vhodný pro všechny včetně seniorů. Toto jsou jen namátkové informace o našich cvičeních. Blíže se můžete s touto problematikou seznámit na internetových stránkách: www.fitnessiva.cz a nebo na samotných našich cvičeních, ke kterým vás srdečně zveme. Na těchto stránkách taktéž naleznete časy, místa jednotlivých cvičení a další organizační informace.

 

 

 

                      Za  FITNESSIVA         Petr Kovanda


podmenu

  Vítejte na webu

  F I T N E S S I V A

 

 

Další spřízněné stránky:

DMASÁŽE

BAZAR ROCK

   

podmenu-2

spousta položek menu

perex

Změňte s námi životní styl!

 

 Cvičíme vlastní vahou těla pro zdraví, krásu a pohodu.

dole

¶ Tisk | Nahoru ↑