Cvičíme poweryogu a pilates

 Článek otištěný v prosinci 2007 v pacovském kulturním a informačním zpravodaji   Z mého kraje.

 

Cvičíme poweryogu a pilates

 

      Je konec roku 2007 a můžeme bilancovat. V tomto měsíci byly ukončeny první kurzy poweryogy a pilates v Pacově v tělocvičně gymnázia. Vzhledem k tomu, že je o tyto kurzy velký zájem,  budeme pokračovat v těchto formách cvičení i v příštím roce, kdy vedle veřejných lekcí budeme nabízet i tyto kurzy. Kurzy jsou prováděny jedenkrát týdně v období čtyř měsíců v různé náročnosti pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Absolventi  těchto kurzů mohou využít své naučené dovednosti pro cvičení doma nebo na veřejných lekcích. Cvičení formou kurzu nebo ještě lépe formou osobního tréninku má tu přednost, že se cvičenec naučí provádět jednotlivé cviky správně včetně dýchání pod odborným vedením. Pouze správně prováděné cviky a správné dýchání mají svůj efekt a působí příznivě na tělo jak po fyzické, tak po psychické stránce.

       Poweryoga i pilates jsou cvičením pouze vlastní vahou těla pro muže a ženy všech věkových kategorií s hudbou. Cvičení je určeno i pro všechny profese, neboť téměř při každé lidské činnosti dochází k nerovnoměrnému zatěžování a namáhání různých částí těla jak při sportovních, tak při pracovních činnostech. Poweryoga se vyznačuje tím, že rovnoměrně protahuje, posiluje a trénuje jednotlivé partie těla. Pilates je zaměřený více na pružnost páteře a břišní svalstvo V některých zemích Evropy je používán i jako rehabilitační cvičení. Obě cvičení napomáhají k dobré funkčnosti svalstva, k přirozené síle, k pohyblivosti a odbourávají bolest a tlumí stresy. Obě  tato cvičení se také vzájemně doplňují a sestavují se z nich osobní cvičební programy. Tato cvičení mohou být účinná pouze při dodržení pravidelnosti a četnosti cvičení, což je minimálně 3 x týdně. Bližší informace lze získat na internetových stránkách www.fitnessiva.cz.

      Závěrem nám dovolte, abychom poděkovali všem našim cvičícím a přívržencům za zájem o naše cvičení. Přejeme všem lidem šťastné a veselé prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce, hlavně hodně zdraví.

 

                                                                                Za  FITNESSIVA      Petr Kovanda


podmenu

  Vítejte na webu

  F I T N E S S I V A

 

 

Další spřízněné stránky:

DMASÁŽE

BAZAR ROCK

   

podmenu-2

spousta položek menu

perex

Změňte s námi životní styl!

 

 Cvičíme vlastní vahou těla pro zdraví, krásu a pohodu.

dole

¶ Tisk | Nahoru ↑